ویندوز 8 را مجازی نصب کنید !!!!!!


Virtualbox و VMWare از معروفترین نرمافزارهایی است که برای ایجاد رایانههای مجازی و نصب سیستمهای عامل مختلف روی آنها کاربرد دارد.
با انتشار نسخه جدید سیستمعامل ویندوز یعنی ویندوز8 نیز بسیاری از علاقهمندان تصمیم گرفتند تا زمانی که نسخه نهایی آن منتشر شود، توسط این نرمافزارها بهصورت مجازی نسخهای از آن را روی رایانه نصب کرده و مورد استفاده قرار دهند؛ اما در موارد بسیاری کاربران در مراحل اولیه نصب این سیستمعامل بهصورت مجازی با پیام خطایی شبیه به پیام زیر مواجه شدند:
Your PC needs to restart.Please hold down the power button.
Error Code:.x……5D
پیغام خطای فوق، از نرمافزارهای Virtualbox و VMWare نیست بلکه با انجام تغییرات کوچکی در تنظیمات مادر بورد رایانه رفع شدنی است.
در حالت کلی برای رفع این مشکل باید قابلیت No-Execute Memory Protection را فعال کنید. فعالسازی این قابلیت نیز باتوجه به مادربوردهای مختلف و نسخههای نرمافزاری مورد استفاده توسط آنها متفاوت است که ما در این مثال چگونگی فعالسازی آن را در حالت کلی برای شما شرح میدهیم:
1ـ رایانه را روشن کنید و پیش از بوت شدن سیستمعامل با فشار دادن کلید F2 از روی صفحهکلید، وارد تنظیمات بایوس شوید. (این کلید با توجه به مادربوردهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. کلیدهای Delete , F2 , F10 از جمله متداولترین کلیدها برای ورود به این تنظیمات بهشمار میرود.)
2ـ پس از ورود به تنظیمات بایوس، بـــه بـــخش Advanced رفتــــه و CPU Configuration را انتخاب کنید. (این بخش در مادربوردهای Asrock قابل مشاهده بوده و ممکن است در مدلهای دیگر تفاوتهایی در گزینههای ذکر شده وجود داشته باشد.)
3ـ گزینه No-Execute Memory Protection را پیدا کنید و آن را به حالت Enabled تغییر وضعیت دهید.
4ـ در نهایت به بخش Exit بروید و ضمن ذخیره تغییرات از تنظیمات بایوس خارج شوید.
5 ـ حالا میتوانید براحتی ویندوز 8 را با استفاده از نرمافزارهای Virtualbox و VMWare روی رایانه خود نصب کنید

 

/ 0 نظر / 11 بازدید