جالب ترین حافظه های فلش

07el31 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

چند وقت پیش در mahdi-mob چند نمونه از حافظه های فلش معرفی شدند که مورد استقبال همه قرار گرفت. در این مقاله نیز 40 نمونه دیگر از فلش هایی که بسیار جالب و بامزه هستند و برخی از آنها برای هدیه دادن مناسب هستند.


10031 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Cina Flash Drive

2008 06 24 cina flashdrive1 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Advertisement
Buffalo USB

buffalo usb gadgets lupin gundam flash drive 71 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Cartoon USB

cartoonusb e12871286712101 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Cat Paw USB

catpawstor 011 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Colorful USB

colorful usb s1 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

CPU USB

cpuusb e12772759588561 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Creative USB

creative usb401 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Pen USB

creative usb991 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Design Finite USB

DesignFetishInfiniteUSB1 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Elephant USB

elephant usb1 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Fish USB

fishusb1 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Folder USB

folder1 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Spongebob Funny USB

Funny USB Spongebob Squarepants Flash Drive1 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Globe USB

globusb e12772762104161 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Hello Kitty USB

hellokitty1 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Key USB

key usb1 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Lock USB

lockusb e12772769324151 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Ninja USB

ninja1 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Pod Drive

poddrive2 500 244041 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Ring USB

ring1 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Rubber man USB

rubbermanusb 101 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Shoe USB

sandal usb 021 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Smurf USB

Smurf USB Custom Flash Drive1 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Socer USB

socer1 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Star USB

starusb e12772745204231 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Syringe USB

syringe1 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Teddy USB

tadyusb1 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Tie USB

ubs31 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Colorful Box USB

usb121 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Cartoon USB

usb141 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Creative USB

usb211 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Cool USB

usb261 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Colorful Cartoon USB

usb321 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Animal Cushion USB

usb animal cushion 021 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Animal Cushion USB

usb animal cushion 031 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Animal Cushion USB

usb animal cushion 091 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Bone USB

USBbone1 500 827771 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

Wooden Post USB

wooden post it usb drive1 40 حافظه فلش عجیب و غریب!

/ 0 نظر / 17 بازدید